Dotacje

Rezydencja Zespołu Camerata Silesia w Strefie Kultury Katowice

W 2022 roku Zespół Śpiewaków Miasta Katowice realizuje zadanie „Rezydencja Zespołu Camerata Silesia w Strefie Kultury Katowice”, dofinansowane ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyka” realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Wartość dofinansowania wynosi 90 000 PLN. Całkowita wartość zadania wynosiła 168 770 PLN. Zadanie polega na realizacji rezydencji koncertowej Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice w Strefie Kultury Miasta Katowice.