Dotacje

Camerata Kompozytorom - Kilar, Górecki, Penderecki in memoriam

W 2023 roku Zespół Śpiewaków Miasta Katowice realizuje zadanie „Camerata Kompozytorom - Kilar, Górecki, Penderecki”, dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

„...A Ślązacy dobry lud: Wojciech Korfanty in memoriam” - płyta z tradycyjnymi pieśniami powstańców śląskich

W 2023 roku Zespół Śpiewaków Miasta Katowice realizuje zadanie „...A Ślązacy dobry lud: Wojciech Korfanty in memoriam”, dofinansowane ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyczny ślad”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.